Anasayfa | Hakkımızda | Eğitimler | Eğitmenler | Etkinlik Takvimi | Medya | Bize Ulaşın
  NLP Practitioner (Sertifikalı Eğitim)

Paylaş
Başvuru formu için lütfen tıklayın!
 

NLP NEDİR?

 

NLP (Neuro Linguistic Program) yani “Sinir Dili Programı” en basit tanımıyla beyni etkin kullanma kılavuzudur. 1970’lerin başında  John Grinder  ve  Richard Bandler adlı kişilerin 3  terapisti modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Grinder ve Bandler, çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfettiler.
 
Mükemmel performansa sahip insanların modellerini çıkardıktan sonra, diğer insanların;

    * Performansını geliştirecek
    * Mükemmel iletişimci haline gelmelerini sağlayacak
    * Olumlu kişisel değişimlerini sağlayacak

bir model geliştirdiler.
 
NLP için mükemmelliğin modellenmesi; kişisel mükemmelliğin bilimi ve sanatıdır      
diyebiliriz.
 
NLP, hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların kullanımlarını açıklayan uygulama felsefesini içeren sanat ve bilimdir.
 
İyi bir iletişimci olmak, beynimizi etkin kullanmak, pozitif düşünmek, istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek, hedef belirleyip sonuç almak, fobilerden kurtulmak, başarı ve motivasyon tekniklerini hayatımıza geçirmek, iyi bir lider  olmak, özgüven kazanmak gibi hayati önem taşıyan faydaları vardır.
 
Nöro: Yaptığımız her davranış ve düşüncenin kaynağı sinir sistemimizdir. Sinir sisteminin temeli 5 duyumuzdur.
Linguistik: Dili kullanma şeklimiz nörolojimizi yansıtır.
Programlama:  Eğer istersek programlandığımız şekilden kurtulup düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemeyi seçebiliriz.

 

NLP’NİN FAYDALARI


   1. DUYGUSAL HAKİMİYET
   2. FİZİKSEL HAKİMİYET
   3. İLİŞKİLERDE HAKİMİYET
   4. FİNANSAL HAKİMİYET
   5. ZAMAN HAKİMİYETİ

NLP’NİN 4 TEMEL UYGULAMASI

   1. ULAŞMAK İSTEDİĞİNİZ HEDEFİ BİLMEK
   2. HEDEFE YAKLAŞIP YAKLAŞMADIĞINIZI BİLECEK YETERLİ DUYUSAL KESKİNLİĞE SAHİP OLMAK
   3. HEDEFE ULAŞINCAYA KADAR DAVRANIŞLARINIZI DEĞİŞTİRECEK ESNEKLİĞE SAHİP OLMAK
   4. HEMEN HAREKETE GEÇMEK

NLP’ NİN İLETİŞİMLE İLGİLİ VARSAYIMLARI

    * İletişimin anlamı aldığımız tepkidir
    * Harita sahanın kendisi değildir
    * Kişilik ile davranış arasında ayırım yapın    
    * Her davranışın altında olumlu bir niyet vardır
    * En esnek olan kişi sistemi kontrol eder
    * Davranışlar yapıldıkları durum ve ortama göre değerlendirilir.

NLP’ NİN HEDEFE ULAŞMAKLA İLGİLİ VARSAYIMLARI

    * Başarısızlık yoktur sadece sonuçlar vardır.
    * Bir insan bir şeyi başarabilirse herkes başarabilir
    * İnsanlar amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptirler
    * İnsanlar algılayabildikleri arasından en iyiyi seçerler
    * Zihin ve beden aynı sistemin parçalarıdır
    * Zihniniz ve dolayısıyla da sonuçlar size bağlıdır.

TEMSİL SİSTEMLERİ
 
Bazı insanlar dünyayı görüntülerle, bazıları seslerle, bazıları da dokunma ile ve hissettikleri ile daha iyi algılar. Dış dünyayı daha ziyade görüntülerle algılayan kişilere görsel, seslerle algılayan kişilere işitsel,dokunma ve hislerle algılayan kişilere ise dokunsal denir. Tüm insanlar bu 3 temsil sistemini de kullanır, ancak bunlardan biri diğerlerine göre daha üstündür.
 
HEDEF BELİRLEME VE SONUÇ ALMA
 
Her hedefin bir hazırlık safhası, proje safhası ve hareket safhası vardır. Hazırlık safhasında hedefin analizi yapılır; proje safhasında nelere dikkat edileceği saptanır; hareket safhasında ise eylemin nasıl sonuçlandırılacağı belirlenir.
   
DİLİ NET VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE KULLANMA SANATI
 
Bilinç sistemindeki genellemeleri,silmeleri ve çarpıtmaları düzeltmek ve engellemek maksadıyla dili net ve anlaşılır biçimde kullanmaya meta model denir.Bu modeli iyi kullanarak dili amacımıza uygun biçimde kullanmayı öğrenebiliriz. Bu modelle doğru soruları sorarak bilgiyi tam alır, soru sormaya gerek bırakmayacak şekilde iletişim kurarız. Böylece iletişim hatalarını, yanlış anlaşılmaları önlemiş oluruz.
 
DİLİ USTACA BELİRSİZ KULLANMA SANATI
 
Dilde bir takım genellemeler, silme ve çarpıtmalardan faydalanarak dili ustaca belirsiz kullanma sanatıdır.Böylece belirsiz dille karşımızdakini ikna etmenin yollarını arar ve başarılı bir iletişim kurarız.Bunlar aynı zamanda hipnotik dil kalıplarıdır.
Bu dil bilinçli zihni birbirine geçirir ve dikkati dağıtır, bilinç altına ve diğer kaynaklara girişi mümkün kılar.Bunları itirazları uzaklaştırmak, arzu edilen iletişim sonuçlarını elde etmek için günlük iletişimimizde kullanabiliriz.
 
ÇERÇEVE DEĞİŞTİRME
 
Yeniden çerçeveleme bir olayın sonucunda kişiyi odaklandığı olumsuz durumdan çıkarıp, yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Bunu yaparken esnek olmak ve kişiyi bu durumdan çıkaracak çeşitli seçenekler üretmek gerekir. Örneğin  NLP’nin “Başarısızlık yoktur, sadece sonuçlar vardır” ilkesi yeniden çerçevelemenin en güzel örneklerinden biridir.
 
ÇAPA ATMA
 
Başımızdan geçen her şey görme, işitme, dokunma, koku ve tat gibi duyusal deneyimlerin bazılarını veya hepsini içerir. Çapa atma, bütün deneyimi geri getirmek için bu unsurlardan her hangi birini tekrarlama eğilimine işaret eder.
Yani bir çapa ruh halinizi değiştiren herhangi bir uyarıcıdır.Bunlar sizi olumlu veya olumsuz ruh hallerine iletebilecek bağlantıları yada hatıraları ateşler.Örneğin Bayrağımızı görmek yada İstiklal marşı’mızı dinlemek bize güzel duygular hatırlatan görsel ve işitsel çapalardır.
 
İNSAN KİŞİLİKLERİ
 
Farklı karakterler olarak hepimizin hayatında “mutluluk” büyük ölçüde kendimizle ve diğer insanlarla “iyi ilişkiler kurabilme yeteneğimize” bağlıdır  Arkadaşlar, eşler, siysasiler veya bir firmada çalışanlar arasındaki sürtüşmeler; kişilerin karakterlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
 
İnsanlar genel olarak:

    * Sarı karakterli-Popüler neşeliler
    * Mavi karakterli- Mükemmeliyetçiler
    * Kırmızı karakterli- Güçlü kararlılar
    * Yeşil karakterli- Barışçıl sevecenler  olarak 4 kısma ayrılır.

NLP’nin dayandığı dört  temel uygulama ilkesi vardır:

    * Ulaşmak istediğiniz hedefi bilmek
    * Hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlamak için yeterli duyusal keskinliğe sahip olmak
    * Hedefe ulaşıncaya kadar davranışınızı değiştirebilmek için yeterli esnekliğe sahip olmak
    * Hemen harekete geçmek

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

    * NLP’nin Tarihçesi
    * NLP’nin 4 Temel İlkesi
    * NLP’nin Varsayımları
    * Başarı İlkeleri
    * NLP Teknikleri
    * İletişim İlkeleri
    * NLP’nin Değişim Süreci
    * Zihin ve İşleyiş Şekli
    * Uyum
    * Temsil Sistemleri ve Gözle Erişim İpuçları
    * Göz Hareketleri Tablosu
    * Hedefe Ulaşmak İçin İyi Biçimlenmiş Koşullar
    * İletişim
    * Meta Model
    * Milton Modeli
    * Alt-Modaliteler
    * Çapa Atma
    * Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi
    * Zincirleme
    * Çerçeveleme
    * Yeniden Çerçeveleme
    * Yeni Bir Yan Yaratma
    * 6 Adımda Yeniden Çerçeveleme
    * Mekansal Yeniden Çerçeveleme
    * Stratejiler
    * Temsil Sistemleri
    * Stratejilerde T.O.T.E Modeli

 

Süre      : 6 Tam Gün

Saatler  : 11:00-19:00

 

 


  Tüm Eğitimler
Grup
Sertifikalı Nefes Koçluk Eğitimi
Sertifikalı Holoterapi Eğitmenliği ( Nefes Terapistliği ) Eğitim Programı
Sertifikalı Çocuk Nefes Koçluğu Eğitimi
Nefes Ustalık Programı - Mustafa Kartal
Nefes Teknikleri Atölyesi
Sertifikalı Yaşam Koçluğu Eğitimi
Sertifikalı Öğrenci Kocluk Eğitimi
Sertifikalı İlişki Koçluğu Eğitimi
Sertifikalı Yönetici Koçluğu Eğitimi
NLP Practitioner (Sertifikalı Eğitim)
Algı Yönetimi Ve Dil Zekası
Aile Dizimi Çalışması
Ses ve Nefes Teknikleri Atölyesi
Duygu Yönetimi Ve Farkındalık Eğitimi
Yetişkinler İçin NLP Atölyesi
Kişisel Gelişim Atölyesi
Duygusal Detoks Programı
Kuantum Düşünce Tekniği Eğitimi
Nefes Teknikleri ile Öfke ve Stres Yönetimi
Nefes İle Hayalindeki İlişkiyi Yarat!
Bedeninle Barış’ – Nefes ile Beden Farkındalığı Çalışması
Nefes İle Kadın Gücü Farkındalık Ve Dönüşüm Atölyesi
Sertifikalı Diksiyon, Hitabet, Ses ve Nefes Teknikleri Eğitimi
İletişimin Simyası
Depresyona Karşı Nefes Teknikleri Eğitimi

Çocuk & Genç
Gençler İçin Öğrenci Nefes Atölyesi (13-17 Yaş)
Çocuk Nefes Atolyesi (8 - 13 yas)
Sınavda; Heyecan, Stres, Motivasyon ve Konsantrasyon Olışturmak İçin Nefes Teknikleri
Çocuk Nefes Ve Sanat Atölyesi
Gençlere NLP Atölyesi ( 12 yaş ve üstü )
Bireysel
Para Haritası Analizi
Nefes adımlarıyla yürüme meditasyonu
Makrobiotik Beslenme Eğitimi
Kişisel Stratejik Yaşam Yönetimi
Beden Dili İle İletişim
Nefes Teknikleri Ve Zihin Gücüyle Kilo Kontrolü
Nefes ile Başarı Koçluğu
Öğrenci Destek Programı
Nefes İle İlişki Koçluğu
Hamilelik Süreci, Doğum ve Doğum Sonrası için Nefes Teknikleri Çalışması
Bireysel Aile Dizimi Çalışması

Kurumsal
Nefes Teknikleri ile Stresten Özgürleşme
Sertifikalı Satış Koçluğu Eğitimi
Nefes Teknikleri ile Doğru ve Etkili Konuşma
Nefes Teknikleri ile Burnun Doğru Kullanımı
Doğru Nefes Alma
Holoterapi: Bilinçaltı Nefes Çalışması
Beden Dili ve Aktif Gelisim
Kuantum Temel Egitimi
İletişim Ve Motivasyon Eğitimi
Satış Sihirbazlığı Eğitimi
Etkili İletişim ve Pozitif Yaşam Becerileri Eğitim Programı

  Duyurular
  + tümünü listele

  Referanslar

  E-Bülten'e Katıl!
Eğitim, hizmet ve etkinliklerimizden haberdar olmak olmak için lütfen E-Bülten’e katılın!

  Haftanın Yazıları
KORONA VİRÜSÜNDEN ETKİLENMEMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Mustafa Kartal
14/03/2020
"İZİN VERME" MANİFESTOSU

Mustafa Kartal
20/09/2017
Kalp Atış Sayısı Yaşam Süresini Belirliyor

Mustafa Kartal
28/07/2016
  + tümünü listele

  Kitap & DVD
Birşey Değişir, Herşey Değişir - Mustafa Kartal

  Bu kitap size yaşamda karşılaştığınız olaylar ve kişiler karşısında, nefesinizi kontrol etmeyi öğreterek kolaylıklar oluşturabilmenizi sağlayacaktır. Nefes, yaşamın ve...
  + tümünü listele

| Sosyal paylaşım ağlarımız

 
 
Nefes Okulu Kişisel Gelişim ve Farkındalık Atölyesi
Tüm hakları saklıdır. 2024 ©
Tel: 0216 352 21 60 | GSM: 0541 201 94 77 | E-mail: info@nefesokulu.com