Anasayfa | Hakkımızda | Eğitimler | Eğitmenler | Etkinlik Takvimi | Medya | Bize Ulaşın
  Eski Çin Tıbbında Nefes Teknikleri

Paylaş
 

 

Nefes alıp verme tekniklerinin dünya tarihindeki geçmişinin yirmi üç asırdan eskiye dayandığı iddia edilmektedir. Bu konuda bilinen en eski çalışmalardan biriside Çin kültürüne ait olan Kigong çalışmalarıdır. Eski Çin kültüründe nefes alıp vererek yaşam enerjisinin isteğe uygun olarak kullanılması anlamına gelen Kigong, diğer adıyla Nefes teknikleri uzun, sağlıklı ve farkındalık oluşturan yaşam arayışının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu nefes çalışmalarındaki amaç daimi dinç kalmak için vücudun direncini arttırarak hastalıkların olmasını engellemek ve iyileştirmektir. Rehabilitasyon tıbbının önemli bir parçasıdır. Ki adı verilen yaşam enerjisi, içeri çekilen nefesle vücuttaki orjinal yaşam enerjisini besler. Uygulamalar güçlü orijinal Ki’nin hastalıkları alt etmede ve sağlığı yakalamada hayati ve temel bir faktör olduğunu göstermiştir.

M.Ö 4 yüzyıldan günümüze kadar gelen en eski tıbbi eser kabul edilen “Sarı İmparator’un İçsel Tıp Kanunu” (The Yellow Emperor’s Canon of Internal Medicine) adlı eserin nefes alıp-verme egzersizlerine ayırdığı bölümde şöyle der: “Kişi hırs ve arzularından arındığın da hayat enerjisi düzenlenmiş ve zihni özgürlüğe kavuşmuş olarak rahatlayacaktır. Hastalıklar böyle birinin varlığını nasıl istila edebilir ki? Kişi konsantre olarak ve kaslarını gevşeterek ruhsal enerjiyi solumalıdır.

”İkinci Han Hanedan’ın ünlü tedavi uzmanı Zhang Zhanjing “Altın Kabinenin Özeti” (Synopsis of the Golden Cabinet) adlı eserinde hastalıkları daoyin ve masajla iyileştirebileceğini iddia eder. Aynı dönmede yaşamış olan Hua Tuo (?-298) daoyin eğitiminin en eski sistematik yöntemi olan beş-hayvan egzersizlerini yaratmıştır.

Sui Hanedanlığı’nda yaşamış olan Cao Yuan Fang “Hastalıkla-rın Sebepleri ve Belirtileri Hakkında Tez” (Treatise on the Etilogy and Symptomatology of Diseases) adlı 610’da yayınlanan eserinde çok çeşitli daoyin aktivitelerinden söz eder. 
“Yimen Belgeleri” (Documents of Yimen) adlı eserde Tang Hanedanlığı döneminde yaşamış olan Sun Simiao “Sağlık şarkısı” nı bestelemiştir; eserde şöyle der: “Nefes alıp verme egzersizleri baharda gözleri keskinleştirir, yazın kalbi güçlendirir, sonbaharda akciğerleri güçlendirir, kışın ise böbrekleri düzenler.”

Song Hanedanı döneminde Zhu Xi (1130-1200) “Nefes Alıp-Verme Egzersilerinin Düsturları” (Maxim for Breathing Exercises) adlı eserde şöyle der: “Burnunun ucuna konsantre ol. Bütün vücudunu gevşet. Derede yüzen bir balık gibi huzurlu sonuna kadar nefes ver, sonra kış uykusuna yatmış bir kurt gibi derin nefes al.” Bu alıntı nefes alıp-verme egzersizindeki meditasyondan sonraki rahatlama duygusunu çok güzel tarif eder.

Jin Hanedanı’nın ünlü doktoru Zhang Zihe de (1156-1228) hastalıkları tedavide daoyin ve masajı kullanmıştır. Buna karşılık Zhu Danxi (1281-1358) Yuan Hanedanı döneminde “arzulardan arınarak huzur arayışı”ndan söz eder; ki bu hareketsiz nefes egzersizlerinin kuramsal temelini oluşturur.

Ming Hanedanı’nın farklı natüralisti Li Shizhen (1518-1593) ünlü eseri “Çin Tedavi Yöntemleri Ansiklopedisi”nde (Encyclo-pedia of Chinese Materia Medica) şöyle der:“Vücuttaki kanal ve kollateral sistem sadece nefes alıp-verme sanatını iyi uygulayan biri tarafından algılanabilir.” Bu vücuttaki kanallar ve nefes alıp-verme egzersizleri arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyar.

Qing Hanedanı’ndan Wu Shangzian (1806-1886) tarafından öne sürülen “dinginlik teorisi” bir çeşit sessiz nefes alıp-verme egzersizi olarak görülebilir. Buna karşılık, aynı dönemde yaşamış olan Wang Ren’an (1615-?) “İlaçsız İyileşme” (Convalescence Without Medicine) adlı eserde nefes alıp-verme egzersizlerini ve yöntemlerini Buddhist ve Taoist okullarından alınmış uzun ömür arayışı olarak tarif eder.

Ünlü modern fizikçi Zhang Xichun (1860-1933) “Geleneksel Çin ve Batı Tıplarının Birleştirilmesi Üzerine Kayıtlar” (Records on Combining Chinese Traditional and Western Medicine) adlı eserinde nefes alıp-verme teknikleri ile seminal emisyon tedavisini anlatır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra nefes alıp-verme egzersizleri çok detaylı incelenmiştir. Klinik gözlemler ve bilimsel deneylerle yüksek tansiyon, koroner kalp rahatsızlıkları, mide ülseri, gastroptosis, sinir hastalıkları ve kanser üzerindeki etkilerinin tatmin edici olduğu kanıtlanmış, çeşitli derecelerde olumlu sonuç veren nefes terapileri ülke çapında tıp kurumlarında uygulanmaya başlamıştır.

Günümüzde nefes alıp-verme egzersizleri çalışmalarında yeni gelişmeler olmaktadır. Örneğin, içinde Çin Doğal Bilimler Akade-misi’ne Bağlı Atom Enerjisi Enstitüsü’nün de bulunduğu on yedi birim nefes alıp-verme egzersizlerinin farklı kişiler üzerindeki fiziksel ve fizyolojik etkileri üzerine binlerce deney yapmışlardır. Egzersiz yapan birinin, egzersiz yapmayan birinden farklı bir takım fiziksel ve fizyolojik tepkiler gösterdiğini kanıtlayabilmişlerdir. Hatta bazı sonuçlar modern aletlerle de gözlemlenmekte ve Ki’nin nesnel varlığını somut olarak kanıtlanmaktadır. Ki’nin doğası üzerine yapılan çalışmalar nihayetinde yaşam bilimleri, fizik, kimya ve matematik alanlarında yapılan araştırmaları daha genişletecektir.

Geleneksel Çin Tıbbı ve Batı Tıbbının kaynaşması ve Geleneksel Çin Tıbbı teorisinin gelişmesinde yeni pencereler açacaktır.
1970’lerden bu yana çok sayıda yabancı araştırmacı Nefes Teknikleri, vücut kanalları ve Ki’nin doğası üzerine etraflı araştırmalar yürütmeye devam ederek Prag, Fas ve Toronto’da özellikle nefes alıp-verme teknikleri üzerine uluslar arası sempozyumlar düzenlemişlerdir. 1975’te İsviçre’deki Marsh European Üniversitesi nefes tekniklerini fizyolojik, biyokimyasal ve psikolojik açılardan değerlendiren detaylı bir inceleme başlatmışlar ve bu alanda kuramsallaşmışlardır. 1976’da Amerika’da yayınlanan “Biofeed back” gazetesi Çin tıbbı üzerinde büyük bir ilgi göstermiş kigong ve Ki üzerine özel bir inceleme yapmıştır. Avrupa, Asya ve Kuzey-Güney Amerika’da araştırma toplulukları kurulmuştur.

Nefes alıp-verme teknikleri uygulayan kişi oluşturduğu etki ile vücut sistemlerini kontrol altına alır. Kaslarını gevşetmeyi, düşüncelerini özgürleştirmeyi ve iradesini sağlamlaştırmayı öğrenir. En üst düzeyde rahat ve huzura erişmek için düşüncenin ve duygusal tepkilerin kısıtlı bir alanda sıkışması önlenir. Bu, rahatsızlıkları yenmek ve bireyin kendi öznel ihtiyaçlarını öne çıkararak tedavi sağlamak ve vücut direncini arttırmak için yapılan bir terapidir.

Nefes alıp-verme tekniklerinin üç ayrılmaz parçası şunlardır: 

•    Vücudu dengelemek (duruş), 
•    Zihni dengelemek (İçe dönüş) 
•    Solunumu dengelemek (nefes alıp-verme). 

Tüm bunlar vücutta bir bütün olarak faaliyet gösterirler. Nefes Teknikleri üzerine yapılan her türlü araştırmada vücuttaki her organ ve sistem üzerindeki olumlu ve kesin etkisini kanıtlamıştır.

Nefes tekniklerinin beyin zarı üzerindeki etkisinin gözlenmesi
 
Nefes teknikleri çalışmalarında sinir sistemi zihinsel dinginliğe bağlı olarak içe dönük bir durumdadır. Deneyim ve çalışmalarda görülmüştürki Ki enerjisi basıncı beyin korteksinde tutararak beynin düzenleme kapasitesini güçlendirmekte ve vücuttaki tüm sistem ve organların fonksiyonlarını iyileştirmektedir. Bilim adamları tarafından yapılan detaylı çalışmalarda korteksin farklı bölümlerinden alınan elektroensefalografik dalgalarda geriliminin birçok bölgede farklı olduğu ve genişliklerinin 50 mikrovoltu aşmadığı gözlenmiştir. Nefes Teknikleri uygulamalarından sonra voltaj 150- 180 mikrovolta kadar yükselmiştir, aynı zamanda korteksin her yerindeki elektroensefalogram voltajında senkronize bir artış olmuştur. Egzersiz ne kadar iyi uygulanırsa, senkron da o kadar yüksek olmuştur. Nefes Teknikleri sinir hücrelerinin elektrik aktivitesini en üst düzeyde düzene sokmakta, enerji tüketimini en aza indirerek beyinden yüksek fayda sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Mustafa Kartal

mkartalll@yahoo.com

www.nefesteknikleri.com

 

 

 

 
Mustafa Kartal | 01/02/2013

  Tüm Yazılar
KORONA VİRÜSÜNDEN ETKİLENMEMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER
"İZİN VERME" MANİFESTOSU
Kalp Atış Sayısı Yaşam Süresini Belirliyor
Panik Bozukluklarda Nefes Kullanımı
Holoterapi Nefes Çalışmasında Doğum Travmasının Gözlenmesi Ve Temizlenmesi
Sıkıştırma Nefesi
Çocuklar Neden Doğru Nefes Almalı?
Nefes Sağlığınızı Test Etmek İster Misiniz?
Yağlar Vücuttan Solunumla Atılabiliyor
Nefes Refleksini Tetikleme
Derin Nefesle, Sığ Nefes Arasındaki Fark
İyi Bir Metabolizma İçin Nefes Testi
Astroloji Nedir?
Bilinçaltının Yeniden Programlanması
Nefesle Tanışmak, Yeniden ve Yeniden!...
Holoterapi Çalışmasında Bilincin Fabrika Ayarlarına Dönüşü
Göz Sinirlerinin Hassasiyetini Arttırmak
Bilinçaltı Nedir? Nasıl Değiştirilir?
Sık sık esnemek bedenimizin bize gönderdiği bir ''imdat'' çağrısı olabilir mi?
Nefes Tekniklerinin Okul Başarısı Üzerine Etkisi - Gözlem
İştah kesme nefesi
Lenf Dolaşımı İçin Derin Nefes Kullanımı
Düşünce Gücünü Kuvvetlendirmek İçin Nefes Çalışması
Yöneticiler için duygusal zekanın önemi
Eski Çin Tıbbında Nefes Teknikleri
Uyku Kalitesi Ve Solunum İlişkisi
Çocuk Nefes Çalışmaları
Bolluk Bilinci Oluşturmak İçin Nefes Meditasyonu
Ciğerlerinin tamamını kullananlar daha zeki oluyor.
10 Saniye Nefesi
Nefes Uygulamalarının Beyin İşlevselliğine Etkisi
İdeal Nefes Hızı
Solunum Çalışmalarında Mineral Kullanımı
Anaerobik solunum nedir?
Konuşmanın Önemi
Ölüme Yakın Deneyimlerde Azalan CO2’in Etkisi
Mutluluk Nefesle Başlar
Bir Hayalim Var...
Derin Nefes Çalışmalarında Temel Minerallerin Desteklenmesi
Zamanı Yönetmek Için Bilinçaltını Programlamak
Nefesi eğitmek ve yeterli oksijen almak için soğuk duş
Para Başarısı
Bırak Aksın, İzin Ver Olsun
Nefes Eğitmeni Oluyorum...
Nefes Teknikleriyle Zihin Degistirilebiliyor.
Bir öğretmenin heyecan ve konuşma zorluğu hikayesi
Asidoz’a Karşı Nefes Kullanımı
Tüm Nefes Çalışmaları Yapan Dostların Dikkatine!!!
Değişmek mi, Dönüşmek mi?
60 Nefes Çalışmasında Endorfin Ve Serotonin İlişkisi
Holoterapide Anne Karnı Sürecinde Gezegen Etkilerinin Gözlenmesi
Trioid Bezi Ve Nefes İlişkisi
Beynin Performansını Artırmak için Nefes Çalışmaları
Affetmek ve Özgürleşmek
Nefes Teknikleri İle Öfke Ve Kızgınlık Kontrolü
Gözünüzün İliştiği Her Yere “NEFES AL” yazın
YOGA SANDALYESİ / BACKJACK
KONTROLLERİ BIRAKMAK
Beyin Kimyasında Düşünce ve Duyguların Oluşması
Doğal Doğum
Derin Uyku Uyumak ve Boyun Fıtığını İyileştirmek İçin Nefes Çalışması
60 NEFES ÇALIŞMASI
Nefesi Derin Alıp Uzun Vermenin Faydaları
Sigarayı Nefesle Nasıl Bıraktım?
Makrobitotik Beslenme Bize Neler Kazandırır?
Makrobiotik Beslenme Nedir?
Kabul Etme Nefesi
Röportaj: "Nefes Tekniklerinin Hayatımızdaki Önemi", Mustafa Kartal
Taşikardiyi nefesle düzeltmek
Migren Ağrılarını İyileştirmek İçin Diyafram Kullanımı
Yürüyerek Nefes Tutmayı Geliştirme Çalışması
Nefes Alma Sanatı - Mustafa Kartal' ın yeni kitabı okurlarla buluştu!
Sahiplenmeyin
Nefes Çalışmalarının Getirdikleri
NEFES TEKNİKLERİNİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE FAYDASI
Doğru Nefes Almanın İlkeleri
Nefes Teknikleri İle İrade Kazanmak
Nefes Egitiminin Cocuklara Ne Gibi Faydalari Var?
Dogru Nefes Almanin Onemi
Bir Nefes Hikayesi
Burun Yerine Ağız Kullanmanın Olumsuzlukları
Neden Burun? Neden Diyafram?
Nefes Tutmada Diyafram Kullanimi Ve Dusunsel Antreman
Esneme Nedir?
Nefes Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Strese Karşı Senkronize Nefes Teknikleri
YÜRÜYEREK SOLUNUMU TEST ETMEK
Nefes Teknikleri Nedir?
TANRIÇA' NIN GÖZYAŞI İNCİ

  Duyurular
Mustafa Kartal ile Nefes Atölyesi - ÖRGÜN - Başlangıç Tarihi 27 Haziran 2022, SUADİYE
Sertifikalı Nefes Koçluğu Eğitimi + Sertifikalı Çocuk Nefes Koçluğu Eğitimi; Eğitmen: Mustafa Kartal (EYLÜL 2022)
Mustafa Kartal ile Sertifikalı Holoterapi Eğitmenliği Programı (19-20-21 Ağustos 2022 İSTANBUL)
Holoterapi: Bilinçaltı Nefes Grup Çalışması (23 Temmuz 2022, C.tesi)
Rüya Farkındalığı ve Semboller Eğitimi, Eğitmen: Meryem Ebru Sezen (06.08.2022)
ONLINE Depresyona Karşı Nefes Teknikleri Eğitimi (16.07.2022)
ONLINE Duygu Yönetimi ve Farkındalık Eğitimi ( 10 Temmuz 2022, Pazar)
Nefes ile Zayıflama ve Kilo Kontrolü WS; ( BİREYSEL ÇALIŞMA)
ONLINE Nefes Teknikleri ile Öfke ve Stres Yönetimi Eğitimi; ( 17.07.2022)
Nefes Kontrolü ile Panik Bozukluklarla Baş Etmenin Yolları (ONLINE 14.07.2022)
Zihnin Bütünsel Kullanımı İçin Nefesle Meditasyon; ( ONLİNE 13 Temmuz 2022)
Diksiyon, Hitabet, Ses ve Nefes Teknikleri Eğitimi ( 23-24 Temmuz 2022)
ICF Onaylı Uluslararası Sertifikalı NLP Practitioner (NLP Uygulayıcılığı) Eğitimi (23-24 Temmuz 2022)
Doğru Nefes Alma Eğitimi (15 Temmuz 2022, Cuma)
Aile Dizimi Çalışması (24 Temmuz 2022, Pazar)
Nefes ile Hayalindeki İliskiyi Yarat, 15 Temmuz 2022, Cuma
Nefesinle Öz'e Uyanış ( 30-31 Temmuz 2022 )
Sen, Kendin, İlişkin WS, Eğitmen: Naz Degirmenci (21.07.2022)
ONLINE / ÖRGÜN Sertifikalı Temel Seviye Modern Batı Astrolojisi, Eğitmen: Meryem Ebru Sezen (18 Temmuz 2022, Toplam 12 hafta)
  + tümünü listele

  Referanslar

  E-Bülten'e Katıl!
Eğitim, hizmet ve etkinliklerimizden haberdar olmak olmak için lütfen E-Bülten’e katılın!

  Haftanın Yazıları
KORONA VİRÜSÜNDEN ETKİLENMEMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Mustafa Kartal
14/03/2020
"İZİN VERME" MANİFESTOSU

Mustafa Kartal
20/09/2017
Kalp Atış Sayısı Yaşam Süresini Belirliyor

Mustafa Kartal
28/07/2016
  + tümünü listele

  Kitap & DVD
Nefes Teknikleri - Mustafa Kartal

''İyi bir nefes almanın karşılığı olabilecek hiçbir vitamin, ilaç veya yiyecek yoktur.'' Mustafa Kartal   Nefesini kontrol etmeyi başaran insan; kendini tan...
  + tümünü listele

| Sosyal paylaşım ağlarımız

 
 
Nefes Okulu Kişisel Gelişim ve Farkındalık Atölyesi
Tüm hakları saklıdır. 2022 ©
Tel: 0216 352 21 60 | GSM: 0541 201 94 77 | E-mail: info@nefesokulu.com